Erbjudande och börsnotering av värdepapper

Föreskrifter och anvisningar 6/2013 (pdf)

Erbjudande och börsnotering av värdepapper (inte uppdaterad med ändringarna i värdepappermarknadslagen sedan 31.12.2018)

  • gäller från 1.7.2013 tills vidare
  • ändringsdatum 16.5.2017 

Bilaga Utredning av förutsättningar för börsintroduktion (pdf)

Föreskrifter och anvisningar 6/2013  Erbjudande och börsnotering av värdepapper (versionen 2) (pdf)

Läs mer


Kontakta

​Marknadsövervakare Merja Elo
telefon 09 183 5225

Uppdaterad


Ämnesord

Föreskrifter Anvisnigar

Föreskriftssamling