Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat

Föreskrifter och anvisningar 5/2017 (pdf)

Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat

  • gäller från 17.3.2017 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Läs mer

Föreskriftssamling