Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II

​Föreskrifting och anvisningar 2/2018 (pdf)

​Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II

  • gäller från 3.1.2018 tills vidare
  • ändringsdatum 2.9.2019

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Föreskrifter och anvisningar 2/2018 Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II  (versionen 2) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling