Handläggning av kundklagomål

Föreskrifter och anvisningar 3/2013 (pdf)

Handläggning av kundklagomål

  • gäller från 18.3.2013 tills vidare
  • ändringsdatum 17.10.2014

 

 Föreskrifter och anvisningar 3/2013  Handläggning av klagomål i försäkringsbolag och försäkringsföreningar (version 2)

Läs mer


Kontakta

​​Marknadsövervakare​ Päivi Turunen
telefon 09 183 5557

Uppdaterad


Ämnesord
Föreskrifter Anvisnigar

Föreskriftssamling