En värdepapperscentrals tillgång till centrala motparters och handelsplatsers transaktionsflöde

​Föreskrifter och anvisningar 7/2017 (pdf)

En värdepapperscentrals tillgång till centrala motparters och handelsplatsers transaktionsflöde

  • gäller från 8.8.2017 tills vidare
  1. Anvisningar om en värdepapperscentrals tillgång till centrala motparters och handelsplatsers transaktionsflöde (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling