Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret (gäller från 30.6.2019 tills vidare)

Föreskrifter och anvisningar 5/2015 (pdf)

Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret

  • gäller från 1.1.2016 tills vidare
  • ändringsdatum 26.3.2019

Läs mer

Föreskriftssamling