Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret (gäller till 29.6.2019)

Föreskrifter och anvisningar 5/2015 (pdf)

Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret

  • gäller från 1.1.2016 tills vidare

Läs mer

Föreskriftssamling