Hantering av ränterisk och kreditspreadrisk som följer av verksamhet utanför handelslagret

Föreskrifter och anvisningar 5/2015 (pdf)

Hantering av ränterisk och kreditspreadrisk som följer av verksamhet utanför handelslagret

  • gäller från 1.1.2016 tills vidare
  • ändringsdatum 19.4.2023

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Föreskrifter och anvisningar 5/2015 Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret (versionen 2) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling