Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret

Föreskrifter och anvisningar 5/2015 (pdf)

Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret

  • gäller från 1.1.2016 tills vidare
  • ändringsdatum 26.3.2019

Föreskrifter och anvisningar 5/2015 Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret (versionen 1) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling