Anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen

Föreskrifter och anvisningar 3/2020 (pdf)

Anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen

  • gäller från 30.9.2020 till 13.2.2023
  • ändringsdatum 16.6.2022

Föreskrifter och anvisningar 3/2020 Anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen (versionen 1)

Läs mer


Kontakta

Ledande riskexpert Torsten Groschup
telefon 09 183 5333

Ledande kapitaltäckningsexpert Jaana Ladvelin
telefon 09 183 5313

 

Uppdaterad


Ämnesord

Rapportering covid-19 Kreditinstitut Bank

Föreskriftssamling