Anvisningar om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen

Föreskrifter och anvisningar 1/2020 (pdf)

Anvisningar om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen

  • gäller från 24.6.2020 tills vidare
  • ändringsdatum 18.1.2021

EBA:s anvisning

Riktlinjer om ändring av riktlinjerna om lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen (pdf)

 

Föreskrifter och anvisningar 1/2020 Anvisningar om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen (versionen 2) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling