Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Standard RA1.4 (pdf)

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

  • gäller fr.o.m. 1.7.2007 tills vidare
  • ändringsdatum 31.12.2008

Information rapporteras via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation:
Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation

Bilagor
Anmälningsblanketterna:
L3 (Blankett som kan fyllas i på dator) (blankett som skrivs ut, pdf),  ändringsdatum 31.12.2008
R3 (Blankett som kan fyllas i på dator) (blankett som skrivs ut, pdf)
S3 (Blankett som kan fyllas i på dator) (blankett som skrivs ut, pdf)

Glöm inte att skicka in bilagorna enligt gällande reglering tillsammans med formuläret:

Standard  RA1.4 Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning (versionen 1) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling