Föreskrifter och anvisningar 9/2022 Anvisningar för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt direktiv 2013/36/EU

Föreskrifter och anvisningar 9/2022 (pdf)

Föreskrifter och anvisningar 9/2022 Anvisningar för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt direktiv 2013/36/EU 

  • gäller 31.12.2022 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

EBA riktlinger

Läs mer

Föreskriftssamling