Anvisningar för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034

Föreskrifter och anvisningar 8/2022 (pdf)

Anvisningar för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034

  • gäller 31.12.2022 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Läs mer

Föreskriftssamling