Uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren vid överföring av medel

Föreskrifter och anvisningar 5/2018 (pdf)

Uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren vid överföring av medel

  • gäller från 1.5.2018 vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

  1. Underrättelse om saknande eller ofullständiga uppgifter om betalaren eller betalningsmottagaren (pdf)
  2. Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer om saknande eller ofullständiga upgifter om betalaren eller betalningsmottagaren

Läs mer

Föreskriftssamling