Ledningsorgan för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster

Föreskrifter och anvisningar 3/2018 (pdf)

Ledningsorgan för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster

  • gäller från 20.2.2018 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

  1. Anvisningar om ledningsorganetör marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling