System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö

Föreskrifter och anvisningar 3/2012 (pdf)

System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö

  • gäller fr.o.m 16.5.2012 tills vidare

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer 
System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och behöriga myndigheter (24.2.2012) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling