Ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster

Föreskrifter och anvisningar 1/2017 (pdf)

Ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster

  • gäller från 13.1.2018 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Läs mer

Föreskriftssamling