Anvisningar om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt artikel 43.4 i förordning (EU) 2019/2033

Föreskrifter och anvisningar 6/2022 (pdf)

Anvisningar om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt artikel 43.4 i förordning (EU) 2019/2033

  • Gäller från 28.11.2022 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

 

Läs mer

Föreskriftssamling