Pensionsstiftelser

Pensionsstiftelser (pdf)

Uppdaterade föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser

  • ändringsdatum 10.1.2017
  • Dnro FIVA 15/01.00/2016

Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser: ändringar i bilagor (pdf)

  • ändringsdatum 14.12.2007
  • Dnro 4/002/2007

Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser: ändringar i bilagor (pdf)

  • ändringsdatum 19.12.2006
  • Dnro 12/002/2006

Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser: bilagor (pdf)

  • ändringsdatum 15.10.2006
  • Dnro 8/002/2006

Uppdaterade föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser (pdf)

  • muutettu 11.10.2016
  • Dnro FIVA 15/01.00/2016

Läs mer

Föreskriftssamling