Begravnings- och avgångsbidragskassor

Begravnings- och avgångsbidragskassor (pdf)

Uppdaterade föreskrifter och anvisningar till begravnings- och avgångsbidragskassor underställda lagen om försäkringskassor 

  • ändringsdatum 1.1.2014

Föreskrift/anvisning: bilagor (pdf) 

  • ändringsdatum 30.12.2002
  • Dnro 11/002/2002

Läs mer

Föreskriftssamling