Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser

Föreskrifter​ 5/2012 (pdf)

Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser

  • gäller från 1.7.2012 tills vidare
  • ändringsdatum 11.10.2016

Föreskrifter 5/2012 Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser (versionen 1) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling