Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor

Föreskrifter och anvisningar 4/2012 (pdf)

Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor

  • gäller från 1.7.2012 tills vidare
  • ändringsdatum 7.3.2019

Föreskrifter och anvisningar 4/2012  Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor (versionen 2) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling