Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor

Föreskrifter 4/2012 (pdf)

Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor

  • gäller från 1.7.2012 tills vidare
  • ändringsdatum 11.10.2016

Föreskrifter 4/2012  Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor (versionen 1) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling