Placeringsrapporter

Standard RA4.3 (pdf)

Placeringsrapporter

  • gäller fr.o.m. 31.10.2004 tills vidare

Bilaga 1 Placeringsfond/månadsrapport (pdf)
Bilaga 2 Anvisningar för elektronisk rapportering (pdf)
Bilaga 3 Formler för beräkning och kontroll (pdf)
Bilaga 4 Landkoder (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling