Anvisningar om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer

Föreskrifter och anvisningar 4/2021.pdf (pdf)

Anvisningar om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer

  • Gäller från 31.7.2021 tills vidare 

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

ESMA riktlinger

Läs mer

Föreskriftssamling