Anvisningar för bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav

Föreskrifter och anvisningar 9/2017 (pdf)

Anvisningar för bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav

  • gäller från 1.10.2017 tills vidare

Joint Guidelines for the prudential assessment of acquisitions of qualifying holdings

Läs mer

Föreskriftssamling