Införande av LEI-nummer

Föreskrifter och anvisningar 9/2014 (pdf)

Införande av LEI-nummer

  • gäller från 31.12.2014 tills vidare
  • ändringsdatum 1.7.2022

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Föreskrifter och anvisningar 9/2014 (Införande av LEI-nummer) (version 1)

Läs mer

Föreskriftssamling