Föreskrifter och anvisningar om icke-signifikanta referensvärden enligt referensvärdesförordningen

Föreskrifter och anvisningar 8/2019 (pdf)

om icke-signifikanta referensvärden enligt referensvärdesförordningen

  • gäller från 1.10.2019 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Ledande expert Jyrki Manninen
telefon 09 183 5205

Läs mer

Föreskriftssamling