Rapportering enligt artiklarna 4 och 12 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

Föreskrifter och anvisningar 2/2021 (pdf)

Rapportering enligt artiklarna 4 och 12 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

  • Gäller från 1.6.2021 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagan:

ESMA riktlinjer

Läs mer

Föreskriftssamling