Transaktionsrapportering

Transaktionsrapporteringen gäller

  • tillhandahållare av investeringstjänster som genomför transaktioner med finansiella instrument
  • tillhandahållare av investeringstjänster som mottar och förmedlar order att utföras av andra tillhandahållare av investeringstjänster
  • marknadsoperatörer, då det via deras system genomförs transaktioner med företag som inte hör till MiFIR-förordningens tillämpningsområde
  • godkända rapporteringsmekanismer (ARM).

Vad ska rapporteras?

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Inlämningsdagar
2/2018 Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II

Transaktioner med finansiella instrument

Mer information om transaktionsrapportering

Utan dröjsmål eller nästä dag