Kontaktinformation

Rapportering
Tema E-post

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML)

EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi

​Tekniska frågor och tolkningsfrågor om de uppgifter som ska rapporteras till Finansinspektionen (.csv)

VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen samt om ändringar i AIFMD-rapporteringsskyldigheten AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om STT-rapporteringen (internaliserad avveckling)

STTHelpdesk(at)fiva.fi
Icke-elektronisk Solvens II rapportering S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen

S2Helpdesk(at)fiva.fi
Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Pension Fund -rapporteringen PFHelpdesk(at)fiva.fi
Rapporteringen av ECB:s avgiftsfaktorer (COF) och relaterad kommunikation EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi
Frågor om revideringen av rapporteringssystemet NewReportingSystem(at)fiva.fi
Förteckning över rapporterna (pdf)  
Transaktionsrapportering (AKVA)

Föreskrifter och anvisningar om transaktionsrapportering. Kraven på transaktionsrapportering. Rapporteringens tekniska genomförande

  • kaupparaportointi(at)fiva.fi

Tekniskt stöd för transaktionsrapportering

  • trs-support(at)fiva.fi