Leena Mörttinen

Understatssekreterare, internationella ärenden och finansmarknadsfrågor, finansministeriet 2020−

Född: 1967
Utbildning: Pol.dr

Tidigare uppdrag:

 • Finansministeriet
  • överdirektör, avdelningschef, finansmarknadsavdelningen 2017–2020
 • Familjeföretagens förbund
  • VD 2015–2017
 • Finlands Näringsliv EK
  • chef för ansvarsområdet konkurrenskraft och tillväxt (medlem av ledningsgruppen) 2012–2015
 • Nordea Group
  • chef för Europaärenden (Senior Vice President) 2009–2012
 • Nordea Bank Finland
  • chef för sparande, Finland (First Vice President) 2009
  • chefsekonom, Nordea Markets, 2006–2008
 • Finlands Bank
  • rådgivare, finansmarknads- och statistikavdelningen 2005–2006
 • Europeiska centralbanken
  • seniorexpert, Directorate Financial Stability and Supervision (finansmarknad och analys av stabiliteten i banksektorn) 2002–2005
 • Finlands Bank
  • ekonom, finansmarknadsavdelningen1999−2002
 • Helsingfors universitet
  • forskare, nationalekonomiska institutionen, spetsforskningsenheten för ekonomiska strukturer och ekonomisk tillväxt 1995–1999

Förtroendeuppdrag

Nationalteaterns stiftelse Kansallisteatterin säätiö, vice ordförande i styrelsen 2016−
Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse, delegationens ordförande 2015−
Scoutstiftelsen, medlem av förvaltningsrådet 2011−

Tidigare förtroendeuppdrag

Statens utvecklingsbolag Vake, styrelsemedlem 2018–2020
Etla och EVA, styrelsemedlem 2017–2019
Metsäliitto Osuuskunta, styrelsemedlem 2016–2020
Understödsstiftelsen för Sibelius-Akademin, styrelsemedlem 2015–2016
Placeringsutskottet vid Uleåborgs universitet 2013–2017
Finska skidskytteförbundet, vice ordförande i styrelsen 2013–2016
LokalTapiola ömsesidigt försäkringsbolag, styrelsemedlem 2013
Finlands Industriinvestering Ab, styrelsemedlem 2012–2013
Uleåborgs universitet, vice ordförande i styrelsen 2010–2013
EU-kommissionen: Group of Experts on Banking Issues 2010−2011