Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.finanssivalvonta.fi och det har upprättats den 10 januari 2020 och senast uppdaterats den 29 maj 2020. En bedömning av tillgängligheten för denna webbplats gjordes av en utomstående aktör i januari 2020 och de brister i tjänsterna som då konstaterades har åtgärdats.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen finanssivalvonta.fi

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

De viktigaste bristerna gäller tillgängligheten av sådana bilagor som ursprungligen publicerats för den 23 september 2018 och som sådana förts över till den nya webbplatsen. Dessa bilagor tillgängliggörs på begäran och i samband med uppdateringen av sidorna. De nya bilagor som läggs ut på webbplatsen är i regel tillgängliga.

Vi utreder tillgängligheten av sådan information som härstammar från externa system. Tillgängligheten i de dynamiska sökfunktionerna i dessa system utvecklas vidare i följande programversioner.

Brister i tillgängligheten kan fortfarande förekomma till exempel vid tangentbordsnavigering av vissa innehåll. Fastän webbläsarens zoomfunktion fungerar som den ska, kan användningen av andra textförstoringsfunktioner bryta inställningarna. Tillgängligheten i till exempel dragspelsmenyn och sökfunktionerna på webbplatsen är likaså under ytterligare utveckling.

Respons och kontaktinformation

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats? Informera oss och vi gör vårt bästa för att rätta till bristen. Du har av grundad anledning rätt att få sådana uppgifter i tillgänglig form som du behöver för att klarlägga och utöva dina intressen, rättigheter eller skyldigheter.

Om du stöter på tillgänglighetsproblem på vår webbplats, ta först kontakt med oss per e-post finanssivalvonta(at)finanssivalvonta.fi. Vi svarar inom 14 dagar. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur en anmälan ska lämnas och hur den behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillgänglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonväxel 0295 016 000