Lagstiftning om förmedlare av gräsrotsfinansiering

I den nationella lagen om gräsrotsfinansiering föreskrivs närmast om informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering och för förmedlare av annan gräsrotsfinansiering än sådan som tillhandahålls med finansiella instrument.

På en förmedlare av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering som tillhandahålls med finansiella instrument tillämpas alltid bestämmelserna som gäller tillhandahållare av investeringstjänster, se Tillhandahållare av investeringstjänster

Nationell lagstiftning