Regelverk

Sedan den 10 november 2021 tillämpas EU:s gräsrotsfinansieringsförordning ((EU) 2020/1503) på investerings- och lånebaserad gräsrotsfinansering.

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning (RP 228/2021 rd) överläts till riksdagen den 2 december 2021.

Förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt den nationella lagen om gräsrotsfinansering (734/2016) kan fortsätta att tillhandahålla gräsrotsfinansiering enligt lagen fram till den 10 november 2023 eller fram till dess att de beviljas auktorisation enligt EU-förordningen, beroende på vilket som inträffar först.