Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Anmälningar

Auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
Lag om gräsrotsfinansiering 9 § 3 mom

Anmälan om inledande och avslutande av verksamheten

Utan dröjsmål
Lag om gräsrotsfinansiering 11 § 3 mom

Information om väsentliga förändringar i det egna ekonomiska läget och om andra omständigheter som påverkar fullgörandet av deras skyldigheter

Utan dröjsmål

Registrerade förmedlare av gräsrotsfinansiering

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
Lag om gräsrotsfinansiering 2 kap 6 §

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Fit & Proper -blankett (word)

Innan ändringen träder i kraft eller utan dröjsmål efter ändringen träder i kraft.

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
Lag om gräsrotsfinansiering 5 § 2 mom

Anmälan om ändringar i registeruppgifter eller anmälan om verksamhetens upphörande

Utan dröjsmål
Lag om gräsrotsfinansiering 11 § 3 mom

Information om väsentliga förändringar i det egna ekonomiska läget och om andra omständigheter som påverkar fullgörandet av deras skyldigheter

Utan dröjsmål