Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA1.4 (pdf)

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

  • voimassa 1.7.2007 alkaen
  • muutettu 31.12.2008

Tiedot ilmoitetaan Finanssivalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta: Finanssivalvonnan sähköinen asiointipalvelu

Liitteet
Ilmoituslomakkeet:
L3 (koneella täytettävä lomake), (tulostettava lomake), muutettu 31.12.2008
R3 (koneella täytettävä lomake), (tulostettava lomake)
S3 (koneella täytettävä lomake), (tulostettava lomake)

Muistathan toimittaa lomakkeen lisäksi myös ajantasaisen sääntelyn mukaiset liitteet:

 

IMAS-palvelu EKP:n valvonnassa olevien merkittävien valvottavien yhteisöjen johdon luotettavuus- ja soveltuvuusarvioinnin ilmoittamiseksi

Palvelun kautta ilmoitetaan 27.1.2021 alkaen uudet hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtaja ja tämän sijainen.
Merkittävien valvottavien johdon soveltuvuusarvioinnin portaali

Ilmoitukset muista kuin edellä mainituista johdon jäsenistä tai keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä ja ilmoitukset muutoksista aiemmin ilmoitettuihin tietoihin toimitetaan sähköpostitse Finanssivalvonnan Kirjaamoon kuten aiemminkin.


EKP:n valvonnassa olevien merkittävien valvottavien yhteisöjen johdon soveltuvuusarvioinnin lomake

Merkittävien valvottavien soveltuvuusarvioinnin kyselylomake

Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle (versio 1)

Muuta aiheeseen liittyvää

Määräys- ja ohjekokoelma