Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Standardi 2.4 (pdf)

Asiakkaan tunteminen – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

  • voimassa 1.9.2010 alkaen
  • muutettu 25.11.2015

Määräykset ja ohjeet on laadittu 1.8.2008 voimaan tulleen rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti. Pyydämme huomiomaan, että määräykset ja ohjeet eivät ole kaikilta osin ajan tasalla, koska niissä ei ole otettu huomioon 3.7.2017 voimaan tulleen rahanpesulain (444/2017) muutoksia ja muita lain kokonaisuudistuksen yhteydessä kumottuja tai annettuja säädöksiä.
Finanssivalvonta päivittää määräyksiä ja ohjeita parhaillaan.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskevan raportointi

Standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (versio 5)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 3/2015 Finanssivalvonnan Asiakkaan tuntemisesta – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun standardin 2.4 muutos

Standardiin saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 3/2015, 15.6.2015 (dnro FIVA 4/01.00/2015) saadut lausunnot

Kooste saaduista lausunnoista

Määräys- ja ohjekokoelma