Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper)

Standardi 1.4 (pdf)

Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit &proper)

  • voimassa 1.7.2007 alkaen
  • muutettu 31.12.2008

Standardiin liittyvä raportointistandardi

Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

  • voimassa 1.7.2007 alkaen

Standardi 1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit &proper) (versio 1)

Muuta aiheeseen liittyvää


Yhteystiedot

Lakimies Anne Hakkila
puhelin 09 183 5512

Lakimies Raija Railas
puhelin 09 183 5235

Päivitetty


Asiasanat

Standardit fit & proper

Määräys- ja ohjekokoelma