Toiminnan järjestäminen automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä

Määräykset ja ohjeet 3/2012 (pdf)

Toiminnan järjestäminen automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä,

  • voimassa 16.5.2012 alkaen

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohje
Toiminnan järjestäminen automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä: ohjeet kauppapaikkoja, sijoituspalveluyrityksiä ja toimivaltaisia viranomaisia varten (24.2.2012)

Muuta aiheeseen liittyvää

Määräys- ja ohjekokoelma