Määräykset ja ohjeet kauppojen hintavaihtelurajojen kalibroinnista ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistamisesta rahoitusmarkkinadirektiivin II mukaisesti

Määräykset ja ohjeet 1/2018 (pdf)

Kauppojen hintavaihtelurajojen kalibrointi ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistaminen (MiFID II)

  • voimassa 3.1.2018 alkaen

Näihin määräyksiin ja ohjeisiin liittyvät seuraavat liitteet:

Määräykset ja ohjeet 1/2018 Kauppojen hintavaihtelurajojen kalibrointi ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistaminen (MiFID II) (versio 1)

Muuta aiheeseen liittyvää

Määräys- ja ohjekokoelma