Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet

Määräykset ja ohjeet 5/2012 (pdf)

Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet

  • voimassa 1.7.2012 alkaen
  • muutettu 7.3.2019

Määräykset ja ohjeet 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet (versio 2)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot

Määräysluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 5/2016, 21.7.2016 (dnro FIVA 10/01.00/2016) saadut lausunnot:

Palaute saaduista lausunnoista

 

Lausuntopyynnöllä 21.11.2018 (dnro FIVA/13/01.00/2018) saadut lausunnot

 

Määräys- ja ohjekokoelma