Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet

Määräykset 5/2012 (pdf)

Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet

  • voimassa 1.7.2012 alkaen
  • muutettu 11.10.2016

Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet (versio 1)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 5/2016 Lausuntopyyntö eläkekassan vastuuvelan laskuperusteita sekä eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteita koskevista määräyksistä

Määräysluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 5/2016, 21.7.2016 (dnro FIVA 10/01.00/2016) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Määräys- ja ohjekokoelma