Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet 25/2013 (pdf)

Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

  • voimassa 1.1.2014 alkaen
  • muutettu 20.2.2017

Liite 1  
Alaliite 2
Alaliite 3

Liite 2
Liite 3 
Ylitysilmoituslomake suurten asiakasriskien ylitysraportointiin 

Määräykset ja ohjeet 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit (versio 5)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 5/2013 Rahoitussektorin vakavaraisuuden laskentaa ja suuria asiakasriskejä koskevat määräykset ja ohjeet

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 5/2013, 27.9.2013 (dnro FIVA 18/01.00/2013) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista 

Määräys- ja ohjekokoelma