Ohjeet covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä maksulykkäyksistä

Määräykset ja ohjeet 1/2020 (pdf)

Ohjeet covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä maksulykkäyksistä

  • voimassa 24.6.2020 alkaen
  • muutettu 18.1.2021

EBA:n ohje

Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita - covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä (pdf)

 

Määräykset ja ohjeet 1/2020 Ohjeet covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä maksulykkäyksistä (versio 2) (pdf)

Muuta aiheeseen liittyvää

Määräys- ja ohjekokoelma