Asiakasvalitusten käsittely

Muuta aiheeseen liittyvää

Raportointi

Asiakasvalituksiin liittyvä raportointi Finanssivalvonnalle tehdään Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Lisätietoja Finanssivalvonnan sähköinen asiointipalvelu -sivulla.

Määräys- ja ohjekokoelma