Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset

Tässä osiossa esitetään finanssimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä ohjeita ja suosituksia.

Kotimainen lainsäädäntö johtaa FINLEX-sivustolle. Lait ja asetukset ovat FINLEXin ajantasainen lainsäädäntö -tietokannassa. Jos säädöstä ei ole tässä tietokannassa, linkki johtaa FINLEXin säädökset alkuperäisinä -tietokantaan.

EU-lainsäädäntö johtaa EUR-Lex-sivustolle, jonka kautta Euroopan unionin oikeudelliset tekstit ja muut julkiset asiakirjat ovat saatavilla.

Kansainväliset ohjeet ja suositukset johtaa muun muassa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) kotisivuille.

Linkit johtavat ulos Finanssivalvonnan sivustolta. Finanssivalvonta ei vastaa siitä, että tämän osion sisältö on täydellistä ja ajantasaista.