Yhteystiedot

Raportointi
Teema Sähköposti
EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML) EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
Finanssivalvonnan tiedonkeruisiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (.csv) VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset sekä AIFMD-raportointivelvollisuuden muutokset AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

STT-raportointiin (sisäisen toimituksen toteutus) liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset

STTHelpdesk(at)fiva.fi
Ei-konekielinen Solvenssi II -raportointi S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi
Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset S2Helpdesk(at)fiva.fi
Pension Fund -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset PFHelpdesk(at)fiva.fi
EKP:n valvontamaksutekijöiden raportointi ja sitä koskeva yhteydenpito EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi
Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset NewReportingSystem(at)fiva.fi
Tarkempi jaottelu tiedonkeruista (pdf)  
Kaupparaportointi (AKVA)

Kaupparaportoinnin määräykset ja ohjeet, kaupparaportointivaatimukset ja raportoinnin tekninen toteutus

  • kaupparaportointi(at)fiva.fi

Kaupparaportoinnin tekninen tuki

  • trs-support(at)fiva.fi