Joukkorahoituksen välittäjäksi rekisteröityminen

Tämä sivu on tarkoitettu rekisteröintiä hakeville joukkorahoituksen välittäjille. Hakijan tulee ennen rekisteröinnin hakemista perehtyä rekisteröintiedellytyksiin, jotka löytyvät joukkorahoituslaista (734/2016). Rekisteröintipäätöksestä peritään Finanssivalvonnan toimenpidehinnaston mukainen toimenpidemaksu. Rekisteröityneestä joukkorahoituksen välittäjästä tulee muu finanssimarkkinoilla toimiva, jolta aletaan periä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain mukaista valvontamaksua.

Sääntely:

Lomakkeet rekisteröitymistä varten:

Joukkorahoituslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa ja 7 §:ssä on säännöksiä koskien joukkorahoituksen välittäjän luotettavuutta ja ammattitaitoa. Luotettavuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittamisessa Finanssivalvonnalle käytetään oheista lomaketta.

Tieto joukkorahoituksen välittäjien rekisteriin merkityistä toimijoista löytyy Finanssivalvonnan valvottavaluettelosta.

Rekisteröinnin peruutus

Rekisteröinnin peruutusta varten tarvitaan vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi toiminta loppuu.