Selvitys peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta 2018

Vuosittainen selvitys peruspankkipalveluista

Finanssivalvonta tekee vuosittain pankkipalveluita koskevan selvityksen, jonka avulla seurataan erityisesti peruspankkipalveluiden saatavuutta ja hinnoittelua. Selvityksen yhtenä tavoitteena on varmistua siitä, että luottolaitoslaissa säädetty asiakkaan oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu eikä säännöksen tuoman oikeuden toteutumista vaikeuteta esimerkiksi kohtuuttomalla hinnoittelulla.

Kuluvan vuoden selvitys perustuu pääasiassa uuden, 31.10.2018 avatun kuluttajien maksutilien vertailusivuston pilottimateriaaliin, valvontahavaintoihin sekä asiakas-, sidosryhmä- ja valvottavakentän palautteisiin. Hinta- ja konttoritiedot vertailusivuston pilottimateriaalista kerättiin lokakuussa 2018, ja ne koskivat yhteensä 212 pankkia.

Kokonaisuutena tarkastellen Finanssivalvonta arvioi, että asiakkaiden oikeus laissa määriteltyihin peruspankkipalveluihin toteutuu asianmukaisesti. Peruspankkipalveluja on pääsääntöisesti hyvin saatavissa. Digitaaliset verkko- ja mobiilipalvelut kehittyvät edelleen voimakkaasti, ja niiden käyttö on laajaa. On kuitenkin tärkeää, että tarjolla on edelleen myös digitaaliselle asioinnille vaihtoehtoisia, kohtuuhintaisia peruspankkipalveluja.

Konttoriverkosto

Henkilöasiakkaita palvelevia pankkikonttoreita oli 854. Henkilöasiakaskonttoreiden määrä on viime vuosina vähentynyt ja myös konttoreiden käteispalveluja on yhä supistettu: nykyisin jo lähes puolet henkilöasiakaskonttoreista tarjoaa käteispalveluja rajoitetusti vain osan konttorin aukioloajasta, ja noin 20 prosentissa konttoreita ei käteispalveluja ole tarjolla lainkaan.

Käteisen konttorisaatavuutta korvaavat osaltaan lukumääräisesti kasvanut käteisautomaattiverkosto ja käteisen saatavuus kauppaliikkeiden kassoilta.

Digitaaliset pankkipalvelut

Digitaalisten verkko- ja mobiilipankkipalveluiden kehitys on osa laajempaa yhteiskunnan digitalisoitumiskehitystä. Useat pankit ovat myös pyrkineet aktiivisesti mukauttamaan palveluitaan eri käyttäjäkohderyhmät huomioiden sekä lisänneet neuvontaa ja opastusta digitaalisten pankkipalveluiden käytön helpottamiseksi ja käyttämiskynnyksen madaltamiseksi.

Hinnoittelu

Pankkipalveluista perittävät yleisimmät ns. listahinnat eivät juurikaan ole muuttuneet edellisestä vuodesta. Asiakkaan pankkipalveluista maksamiin kokonaiskustannuksiin vaikuttavat käytännössä huomattavasti erilaiset asiakkuuteen liittyvät hinnoittelumallit: monet pankit tarjoavat omille asiakkailleen palvelupaketteja, joiden hinnoitteluun vaikuttaa esimerkiksi raha-asioiden keskittämiseen tai asiakkaan ikään perustuvat alennukset. 

Peruspankkipalveluiden hinnoittelu

Palvelu

Hinta 2018

Hinta 2017

Hinta 2016

Tiliote maksuton maksuton maksuton
Tapahtumakysely automaatilla​ 1,00–1,49 euroa/kysely 1,00–1,49 euroa/kysely 1,00–1,49 euroa/kysely
Online-debit-kortti
(mm. Visa Electron)​
2,00–2,49 euroa/kk 2,00–2,49 euroa/kk 2,00–2,49 euroa/kk
Debit-kortti1 2,50-2,99 euroa/kk 2,00–2,49 euroa/kk 2,00–2,49 euroa/kk
Laskunmaksu
  • ​konttorissa käteisellä

 

5,00–6,49 euroa/lasku​

 

7,00–7,49 euroa/lasku

 

7,00–7,49 euroa/lasku

  • ​​konttorissa tilisiirtona

5,00–5,49 euroa/lasku

5,00–5,49 euroa/lasku

5,00–5,49 euroa/lasku

  • ​maksuautomaatilla2

0,50–1,49 euroa/maksu

1,00-1,49 euroa/maksu

0,50–0,99 euroa/lasku

  • suoramaksuna

maksuton

maksuton

maksuton

  • maksupalvelukuorella

2,00–2,49 euroa/lasku

2,00–2,49 euroa/lasku

2,00–2,49 euroa/lasku

1 Valtaosalla pankeista (noin 75 %) ns. offline debit -kortti ei kuulu palveluvalikoimaan.
2 Valtaosalla pankeista (noin 80 %) ei kuulu palveluvalikoimaan.

Asiointitavan valinta

Pankin asiakas voi myös omilla valinnoillaan vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja palveluiden käytöstä kertyviin kustannuksiin. Siksi kannattaa miettiä omia asiointitapoja ja -tarpeita, ja vertailla tarjolla olevia palvelumuotoja ja pankkien palveluista veloittamia maksuja. Vertailussa voi hyödyntää esimerkiksi riippumatonta kuluttajien maksutilien vertailusivustoa, jossa voi vertailla pankkien tavallisimpia maksutilipalveluita ja niiden ns. listahintoja sekä pankkien konttoriverkostoa. Kannattaa myös selvittää, millaisia uusia, pankkikonttorien ulkopuolisia asiointimahdollisuuksia ja palveluja (muun muassa laskujen maksamiseen ja käteisen rahan nostamiseen) on tarjolla, ja mihin hintaan näitä palveluita tarjotaan.

Vertailun jälkeen on helpompaa valita itselle sopivimmat ja edullisimmat tavat päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen. Jos maksukortin tai verkkopankin käyttäminen ei esimerkiksi sairaudesta, liikuntarajoitteesta taikka muusta syystä johtuen ole mahdollista, kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin ja selvittää muita tapoja hoitaa pankkiasioita.