Tietosuoja-asiat ja rekisteriselosteet

Finanssivalvonta on ottanut käyttöön uudet henkilötietojen käsittelyä koskevat selosteet, joilla informoimme henkilötietojen käytöstä. Tältä sivulta löydät henkilörekistereitä koskevat selosteet. Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoitusta kuvaava asiakirja.

Vakuutusedustajarekisterin tietosuojaseloste (pdf)
Väärinkäytösepäilyjä koskevan rekisterin tietosuojaseloste (pdf)
Verkkopalvelun palautelomakkeen tietosuojaseloste (pdf)
Verkkopalvelun uutiskirjeen tietosuojaseloste (pdf)
Riski-järjestelmän tietosuojaseloste (pdf)
Jakelu-palvelun tietosuojaseloste (pdf)
Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Finanssivalvonnan tietosuoja-asioihin liittyviä kysymyksiä voi lähettää: tietosuojavastaava(at)bof.fi.

Mitä tietosuojalla tarkoitetaan?

Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön tietojen käsittelyä ja oikeutta yksityisyyteen omien henkilötietojen käsittelyssä. Siihen sisältyy oikeudet tarkastaa ja korjata sekä vaatia poistettavaksi tarpeeton tieto. Tietosuojan tarkoituksena on myös varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen tietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja tietosuojasta löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.