Julkaisupolitiikka

Finanssivalvonnan julkaisupolitiikka (Disclosure Policy) linjaa, mitä tietoja Finanssivalvonta julkaisee verkkopalvelussaan osoitteessa Finanssivalvonta.fi, mitä tietoja Finanssivalvonta antaa pyydettäessä julkisuuteen, ja mitkä tiedot eivät ole ollenkaan saatavissa. Jos tiettyjä tietoja ei anneta edes niitä pyydettäessä, tietojen ei-julkisuus perustellaan.

Julkaisupolitiikka määrittelee tietojen julkaisemista koskevat yleiset linjaukset, mutta säilyttää johdon harkintavallan.

Julkaisupolitiikan tavoitteena on kertoa sidosryhmille Finanssivalvonnan tiedontuotannosta, helpottaa tietojen hyödyntämistä ja auttaa sidosryhmiä ymmärtämään, että tietyt tiedot ovat salassa pidettäviä sekä syyt niiden salassapitoon.

Finanssivalvonnan toiminnan luonteen vuoksi valvontatyöstä vain pieni osa näkyy julkisuuteen, sillä valvonnassa käsitellään valvonta-, liike- ja pankkisalaisuuden alaisia tietoja. Valvonnan tehokas toteuttaminen edellyttää valvontasuhteen luottamuksellisuutta. Luottamuksellisuus tukee sitä, että valvottava toimittaa kaikki valvonnan edellyttämät tiedot valvojalle tarvitsematta pelätä niiden perusteetonta julkituloa.

Julkaisupolitiikassa määritellään myös julkaisukielet, tiedotteiden tilaaminen, asiakirjaa koskevan tietopyynnön tekeminen, tietojen julkaisumuodot, sekä mikä on pyydettyjen tietojen toimitusaika. Julkaisupolitiikassa listataan suomenkieliset dokumentit ja kerrotaan, mistä dokumenteista tuotetaan kieliversiot.

Julkaisupolitiikassa kerrotaan, miten fivalaiset ovat tavoitettavissa, ja miten yleisöltä tulleisiin kysymyksiin vastataan.

Dokumentti ei määrittele, mikä on julkista ja mikä salassa pidettävää tietoa. Tietojen julkisuus ja salassapito perustuvat lakiin (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999).

Julkaisupolitiikka ei koske toisille viranomaisille annettavia tietoja.

Liite