Luotettavuus ja sopivuus -ilmoitukset

Finanssivalvonnalle on tehtävä luotettavuus ja sopivuus -ilmoitus valvottavien johdon jäsenistä ja keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä.
 
Ilmoitus Finanssivalvonnalle on tehtävä ainakin seuraavissa tilanteissa:

  • toimilupa- ja rekisteröintivaiheessa
  • toimilupa- ja rekisteröintivaiheen jälkeisissä henkilövaihdoksissa (uusi henkilö, tehtävät muuttuvat)
  • arvioinnin jälkeen ilmenneiden uusien seikkojen johdosta, jotka edellyttävät kelpoisuusehtojen täyttymisen uutta arviointia

Finanssivalvonnan valvottavat ilmoittavat henkilöiden luotettavuuden ja sopivuuden arviointiin vaadittavat tiedot sähköisen asiointipalvelun kautta kirjautumalla järjestelmään, täyttämällä vaaditut ilmoitustiedot ja lähettämällä ilmoitus Finanssivalvontaan. Ilmoitukseen liittyvät yhteydenotot voidaan tehdä sähköisen asiointijärjestelmän viestitoimintojen avulla.

Sähköiseen asiointipalveluun liittyvät lomakkeet ovat:

  • L-lomake: luottolaitokset (ei EKP:n valvonnassa olevat merkittävät luottolaitokset)
  • S-lomake: sijoituspalveluyritykset
  • R-lomake: rahastoyhtiöt
  • A-lomake: vaihtoehtorahastojen hoitajat

Muiden Finanssivalvonnan valvottavien ja EKP:n suorassa valvonnassa olevien merkittävien luottolaitosten sekä niiden ulkomaisten sivukonttorien luotettavuus ja sopivuus -ilmoitukset toimitetaan Finanssivalvonnan verkkosivuilla olevien erillisten ohjeiden mukaisesti.